Tag Archives: trao doi du lieu PLC AB

[Logix] Bài 14: Trao đổi dữ liệu giữa các Controller (Controllogix/Compactlogix)

Chia sẻ dữ liệu giữa các Controller với nhau trong cùng một hệ thống là một nhu cầu phổ biến trong điều khiển. Nếu như đối với các PLC đời cũ hoặc của một số hãng, việc chia sẻ thường … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , | Comments Off on [Logix] Bài 14: Trao đổi dữ liệu giữa các Controller (Controllogix/Compactlogix)