Tag Archives: su dung user defined data

[Logix] Bài 8: Sử dụng kiểu dữ liệu User Defined trong Rslogix 5000

Ngoài các kiểu dữ liệu cơ bản như INT, DINT, BOOL, STRING,… Rslogix 5000 cho phép người dùng định nghĩa các kiểu dữ liệu riêng hướng đối tượng gọi là User Defined Data Type. Ví dụ viết một đoạn chương … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , | Comments Off on [Logix] Bài 8: Sử dụng kiểu dữ liệu User Defined trong Rslogix 5000