Tag Archives: su dung rslogix

[Logix] Bài 9: Viết chương trình Ladder với Rslogix 5000

Sơ lược về các ngôn ngữ lập trình trong Rslogix 5000 Rslogix 5000 hỗ trợ 4 ngôn ngữ lập trình: Ladder, Funtion Block Diagram (FBD), Sequential Function Chart (SFC) và Structured Text (ST). Trong một chương trình có thể sử … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , | Comments Off on [Logix] Bài 9: Viết chương trình Ladder với Rslogix 5000