Tag Archives: sử dụng rslogix 5000

[Logix] Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000

Bài này sẽ trình bày Các bước tạo một dự án đầu tiên với Rslogix 5000 Các khái niệm cơ bản sử dụng trong chương trình Rslogix 5000 Phần cứng trình bày trong bài này (và các bài sau):

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , , , | Comments Off on [Logix] Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000