Tag Archives: scada rockwell

Các cấu hình HMI tham khảo sử dụng Factorytalk View SE

Phần mềm Factorytalk View SE của Rockwell Automation có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng HMI khác nhau, từ các ứng dụng độc lập đơn lẻ đến các ứng dụng phần tán gồm nhiều Server và Client. Về cơ … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , | Comments Off on Các cấu hình HMI tham khảo sử dụng Factorytalk View SE

[PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View

Factorytalk View bao gồm FactoryTalk View SE, FactoryTalk View ME và FactoryTalk View Studio là bộ phần mềm dùng để phát triển các ứng dụng HMI trong “Kiến trúc tích hợp” của Rockwell Automation. Bộ công cụ này dùng để … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , | Comments Off on [PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View