Tag Archives: Rslinx

Làm gì khi Rslinx Classic không nhận diện được thiết bị ?

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt với các thiết bị mới ra đời sau phiên bản Rslinx Classic đang sử dụng, Rslinx Classic mặc dù phát hiện thiết bị nhưng không nhận diện đầy đủ và hiển thị dấu chấm … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , | Comments Off on Làm gì khi Rslinx Classic không nhận diện được thiết bị ?

[PVP]Bài 7: Làm việc với HMI Tag trong Factorytalk View

Việc trao đổi dữ liệu giữa HMI và Controller thông qua các Tag (tương tự khái niệm Tag trong Rslogix 5000). Trong Factorytalk View, có thể tạm phân ra làm 2 loại Tag: Direct Tag: Browse trực tiếp xuống Tag … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , | Comments Off on [PVP]Bài 7: Làm việc với HMI Tag trong Factorytalk View