Tag Archives: rsemulate

[Logix] Bài 11: Mô phỏng chương trình Rslogix 5000 với RsEmulate 5000

Mô phỏng là công cụ rất hữu ích khi lập trình. Qua đó, ta có thể kiểm tra xem logic chương trình có chạy đúng như mong muốn không, chỉnh sửa các lỗi,… trước khi áp dụng vào phần cứng. … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , | Comments Off on [Logix] Bài 11: Mô phỏng chương trình Rslogix 5000 với RsEmulate 5000