Tag Archives: PLC AB

Lập trình PLC Micro800 với phần mềm Connected Components Workbench

Micro 800 (810/820/830/850) là dòng PLC cỡ nhỏ, phù hợp cho các ứng dụng đơn giản khoảng 100 tín hiệu I/O. Được AB phát triển sau này, nên cũng thừa hưởng những ưu điểm về lập trình như sử dụng … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , | Comments Off on Lập trình PLC Micro800 với phần mềm Connected Components Workbench

[Logix] Bài 16: Cấu hình Redundancy với Controllogix qua Ethernet/IP

Hệ thống dự phòng sự cố Trong các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao người ta thường sử dụng các hệ thống điều khiển có cấu hình Hot Backup, Warm Backup hoặc Redundancy. Về cơ bản hệ thống … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , | Comments Off on [Logix] Bài 16: Cấu hình Redundancy với Controllogix qua Ethernet/IP