Tag Archives: panelview

[PVP] Bài 1: Phần cứng Panelview Plus 6

Có thể nhiều người nhầm lẫn giữa các dòng sản phẩm “Panlview Plus”, “Panelview Plus CE” và “Panelview Plus 6”. Đây là 3 dòng sản phẩm khác nhau của Rockwell. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại (và tương lai), … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , | Comments Off on [PVP] Bài 1: Phần cứng Panelview Plus 6

[PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6

(Cập nhật liên tục) Panelview Plus 6 là thế hệ màn hình giao diện vận hành (HMI – Human Machine Interface) mới nhất hiện tại (2012) của Rockwell với một loạt cải tiến đáng kể, thay thế cho các dòng … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , | Comments Off on [PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6