Tag Archives: panelview plus 6

[PVP]Bài 12: Truy cập PanelView Plus 6 từ xa với VNC

VNC cho phép truy cập điều khiển máy tính từ xa. Ví dụ có 2 máy tính, nối mạng với nhau (ở đây là mạng LAN), có thể từ máy này Remote điều khiển sang máy kia thông qua VNC. … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , | Comments Off on [PVP]Bài 12: Truy cập PanelView Plus 6 từ xa với VNC

[PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6

(Cập nhật liên tục) Panelview Plus 6 là thế hệ màn hình giao diện vận hành (HMI – Human Machine Interface) mới nhất hiện tại (2012) của Rockwell với một loạt cải tiến đáng kể, thay thế cho các dòng … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , | Comments Off on [PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6