Tag Archives: panelview plus

Lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ SD trên PanelView Plus 6

DataLog là một thành phần khá quan trọng trong FactoryTalk View. DataLog giữ chức năng thu thập dữ liệu và giá trị của các tag để phục vụ việc giám sát các hoạt động trong hệ thống. Bài viết dưới … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged | Comments Off on Lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ SD trên PanelView Plus 6

[PVP]Bài 5: Viết ứng dụng HMI đầu tiên với Factorytalk View Studio

Trong bài này, ta sẽ viết một ứng dụng đơn giản với Panelview và Compaclogix. Mô hình như sau: Panelview Plus 6 1000 (Touch) Compaclogix 5370 L18 (hoặc Controllogix) FTView 6.1 và Rslogix 5000 Version 20 Nối mạng Ethernet như … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , , | Comments Off on [PVP]Bài 5: Viết ứng dụng HMI đầu tiên với Factorytalk View Studio

[PVP]Bài 4: Cài đặt ban đầu cho Panelview Plus 6

Đối với Panelview Plus 6 (PVP 6) mới, bạn cần cài đặt một số thông số ban đầu để có thể kết nối với máy tính (và làm quen với màn hình cài đặt). Vì bản thân PVP 6 là … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , | Comments Off on [PVP]Bài 4: Cài đặt ban đầu cho Panelview Plus 6