Tag Archives: Micro 850

Lập trình PLC Micro800 với phần mềm Connected Components Workbench

Micro 800 (810/820/830/850) là dòng PLC cỡ nhỏ, phù hợp cho các ứng dụng đơn giản khoảng 100 tín hiệu I/O. Được AB phát triển sau này, nên cũng thừa hưởng những ưu điểm về lập trình như sử dụng … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , | Comments Off on Lập trình PLC Micro800 với phần mềm Connected Components Workbench

Micro800: Nhỏ, Dễ lập trình, Phần mềm miễn phí

Cho các ứng dụng nhỏ, Rockwell Automation đã cho ra đời dòng sản phẩm Micro800 gồm Micro810, Micro820, Micro830 và Micro850. Trong đó, Micro810 là các Smart Relay có thể lập trình, dành cho ứng dụng thay thế Relay đơn … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , | Comments Off on Micro800: Nhỏ, Dễ lập trình, Phần mềm miễn phí