Tag Archives: Micro 830

Micro800: Nhỏ, Dễ lập trình, Phần mềm miễn phí

Cho các ứng dụng nhỏ, Rockwell Automation đã cho ra đời dòng sản phẩm Micro800 gồm Micro810, Micro820, Micro830 và Micro850. Trong đó, Micro810 là các Smart Relay có thể lập trình, dành cho ứng dụng thay thế Relay đơn … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , | Comments Off on Micro800: Nhỏ, Dễ lập trình, Phần mềm miễn phí