Tag Archives: lap trinh rslogix

[Logix] Bài 10: Download/Upload và chỉnh sửa Online trong Rslogix 5000

Download/Upload và Online Có nhiều cách Download/Upload chương trình cho Controllogix, Compactlogix: Qua cổng USB đối với các Controllogix L7x và Compactlogix 5370 mới Qua cổng Serial (chỉ cần sử dụng sợi cáp RS-232 chéo) đối với các PAC, PLC … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , | Comments Off on [Logix] Bài 10: Download/Upload và chỉnh sửa Online trong Rslogix 5000

[Logix] Bài 9: Viết chương trình Ladder với Rslogix 5000

Sơ lược về các ngôn ngữ lập trình trong Rslogix 5000 Rslogix 5000 hỗ trợ 4 ngôn ngữ lập trình: Ladder, Funtion Block Diagram (FBD), Sequential Function Chart (SFC) và Structured Text (ST). Trong một chương trình có thể sử … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , | Comments Off on [Logix] Bài 9: Viết chương trình Ladder với Rslogix 5000

[Logix] Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000 (phần 2)

Bài này sẽ trình bày Cấu trúc chương trình Tag IO Tag Cấu trúc của Project trong Rslogix 5000 Một Project được chia thành nhiều Task, trong mỗi Task có nhiều Program và trong Program có nhiều Routine.

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , | Comments Off on [Logix] Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000 (phần 2)