Tag Archives: lap trinh panelview

[PVP]Bài 5: Viết ứng dụng HMI đầu tiên với Factorytalk View Studio

Trong bài này, ta sẽ viết một ứng dụng đơn giản với Panelview và Compaclogix. Mô hình như sau: Panelview Plus 6 1000 (Touch) Compaclogix 5370 L18 (hoặc Controllogix) FTView 6.1 và Rslogix 5000 Version 20 Nối mạng Ethernet như … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , , | Comments Off on [PVP]Bài 5: Viết ứng dụng HMI đầu tiên với Factorytalk View Studio