Tag Archives: lập trình Controllogix

[Logix] Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000

Bài này sẽ trình bày Các bước tạo một dự án đầu tiên với Rslogix 5000 Các khái niệm cơ bản sử dụng trong chương trình Rslogix 5000 Phần cứng trình bày trong bài này (và các bài sau):

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , , , | Comments Off on [Logix] Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000

[Logix] Bài 2: Giới thiệu Controllogix

Controllogix (1756-L6x, 1756-L7x): Thông tin cơ bản Là dòng PAC cỡ lớn của Rockwell Automation, sử dụng  cho các ứng dụng điều khiển phức tạp, DCS, nhiều loại mạng truyền thông và có số lượng I/O lớn (hơn 1000). Có … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , | Comments Off on [Logix] Bài 2: Giới thiệu Controllogix