Tag Archives: JAP

[Logix] Bài 17: Các nguồn tài liệu tham khảo khác (bài cuối)

Rockwell cung cấp rất đầy đủ tài liệu về sản phẩm của mình. Do đó chỉ cần tìm ngay trên website của Rockwell là bạn đã có đủ các công cụ để học tập và sử dụng. Xin giới thiệu … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , | Comments Off on [Logix] Bài 17: Các nguồn tài liệu tham khảo khác (bài cuối)

[Logix] Bài 16: Cấu hình Redundancy với Controllogix qua Ethernet/IP

Hệ thống dự phòng sự cố Trong các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao người ta thường sử dụng các hệ thống điều khiển có cấu hình Hot Backup, Warm Backup hoặc Redundancy. Về cơ bản hệ thống … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , | Comments Off on [Logix] Bài 16: Cấu hình Redundancy với Controllogix qua Ethernet/IP

[Logix] Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000 (phần 2)

Bài này sẽ trình bày Cấu trúc chương trình Tag IO Tag Cấu trúc của Project trong Rslogix 5000 Một Project được chia thành nhiều Task, trong mỗi Task có nhiều Program và trong Program có nhiều Routine.

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , | Comments Off on [Logix] Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000 (phần 2)

Tích hợp PLC-HMI cho sản xuất tinh gọn

Tăng cường hiệu quả, hiệu suất máy móc và hướng đến sản xuất tinh gọn là nhu cầu mà mọi nhà máy công nghiệp hướng đến. Với sự phát triển của kỹ thuật công nghệ, xu hướng đó đang được … Continue reading

Posted in Tổng hợp | Tagged , , , , , | Leave a comment