Tag Archives: jap.vn

[PVP]Bài 5: Viết ứng dụng HMI đầu tiên với Factorytalk View Studio

Trong bài này, ta sẽ viết một ứng dụng đơn giản với Panelview và Compaclogix. Mô hình như sau: Panelview Plus 6 1000 (Touch) Compaclogix 5370 L18 (hoặc Controllogix) FTView 6.1 và Rslogix 5000 Version 20 Nối mạng Ethernet như … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , , | Comments Off on [PVP]Bài 5: Viết ứng dụng HMI đầu tiên với Factorytalk View Studio

[PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View

Factorytalk View bao gồm FactoryTalk View SE, FactoryTalk View ME và FactoryTalk View Studio là bộ phần mềm dùng để phát triển các ứng dụng HMI trong “Kiến trúc tích hợp” của Rockwell Automation. Bộ công cụ này dùng để … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , | Comments Off on [PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View

PlantPAx: Hệ thống DCS của Rockwell Automation

Tham khảo: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/br/proces-br001_-en-p.pdf

Posted in Process Control | Tagged , | Comments Off on PlantPAx: Hệ thống DCS của Rockwell Automation