Tag Archives: huong dan su dung rslinx

[Logix] Bài 5: Rslinx Classic

Tất cả các nhu cầu kết nối giữa phần mềm trên máy tính và phần cứng như PLC, biến tần,… của AB đều phải thông qua Rslinx Classic. Rslinx Classic đóng vai trò như cây cầu giữa phần cứng và … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , | Comments Off on [Logix] Bài 5: Rslinx Classic