Tag Archives: hmi AB

[PVP]Bài 7: Làm việc với HMI Tag trong Factorytalk View

Việc trao đổi dữ liệu giữa HMI và Controller thông qua các Tag (tương tự khái niệm Tag trong Rslogix 5000). Trong Factorytalk View, có thể tạm phân ra làm 2 loại Tag: Direct Tag: Browse trực tiếp xuống Tag … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , | Comments Off on [PVP]Bài 7: Làm việc với HMI Tag trong Factorytalk View

[PVP] Bài 1: Phần cứng Panelview Plus 6

Có thể nhiều người nhầm lẫn giữa các dòng sản phẩm “Panlview Plus”, “Panelview Plus CE” và “Panelview Plus 6”. Đây là 3 dòng sản phẩm khác nhau của Rockwell. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại (và tương lai), … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , | Comments Off on [PVP] Bài 1: Phần cứng Panelview Plus 6

[PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6

(Cập nhật liên tục) Panelview Plus 6 là thế hệ màn hình giao diện vận hành (HMI – Human Machine Interface) mới nhất hiện tại (2012) của Rockwell với một loạt cải tiến đáng kể, thay thế cho các dòng … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , | Comments Off on [PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6