Tag Archives: Historian

Liên kết Factorytalk Historian với Excel như thế nào?

Factorytalk Historian là phần mềm thu thập, lưu trữ dữ liệu, xử lý các dữ liệu phức tạp để phục vụ cho việc quản trị thông tin sản xuất được dễ hàng. Factorytalk Historian có thể tích hợp dễ dàng … Continue reading

Posted in Tổng hợp | Tagged , | Leave a comment

Factorytalk Historian: Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt FactoryTalk Historian FactoryTalk Historian của Rockwell Automation là một bộ công cụ tích hợp để lấy thông tin sản xuất và quá trình thời gian thực. Nó lấy dữ liệu sản xuất từ nhiều nguồn phức … Continue reading

Posted in Tổng hợp | Tagged , , | Comments Off on Factorytalk Historian: Hướng dẫn cài đặt