Tag Archives: ft view

[PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View

Factorytalk View bao gồm FactoryTalk View SE, FactoryTalk View ME và FactoryTalk View Studio là bộ phần mềm dùng để phát triển các ứng dụng HMI trong “Kiến trúc tích hợp” của Rockwell Automation. Bộ công cụ này dùng để … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , | Comments Off on [PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View