Tag Archives: Firmware Rockwell PLC

[Logix] Bài 6: Upgrade Firmware cho Controllogix/Compactlogix

Đối với Logix Controller (Controllogix, Compactlogix),  Revision của phần mềm Rslogix 5000 và Firmware của Controller luôn phải giống nhau thì mới có thể làm việc được với nhau. Ví dụ như phần mềm Rslogix 5000 Version 20 thì Firmware … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , | Comments Off on [Logix] Bài 6: Upgrade Firmware cho Controllogix/Compactlogix