Tag Archives: factorytalk view

Factorytalk View SE: Kết nối với OPC Server như thế nào?

Nếu sử dụng Factorytalk View kết nối đến các PLC/PAC của AB thì chỉ cần sử dụng Rslinx Enterprise có sẵn (miễn phí) là đủ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp ta cần lấy dữ liệu từ các PLC hay … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , | Comments Off on Factorytalk View SE: Kết nối với OPC Server như thế nào?

Các cấu hình HMI tham khảo sử dụng Factorytalk View SE

Phần mềm Factorytalk View SE của Rockwell Automation có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng HMI khác nhau, từ các ứng dụng độc lập đơn lẻ đến các ứng dụng phần tán gồm nhiều Server và Client. Về cơ … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , | Comments Off on Các cấu hình HMI tham khảo sử dụng Factorytalk View SE

Factorytalk View SE: Sử dụng Alarm & Event như thế nào ?

Alarm và Event là những phần không thể thiếu trong một hệ thống giám sát và điều khiển. Theo cách thông thường, nhiều người tạo một Alarm trong hệ thống như sau: PLC: Khi có tín hiệu tác động (ví … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , | Comments Off on Factorytalk View SE: Sử dụng Alarm & Event như thế nào ?

[PVP]Bài 8: Sử dụng Alarm trong Factorytalk View ME

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu cách tạo Alarm trên FTV ME (Trong Factorytalk View SE cấu hình Alarm có đôi chỗ khác biệt) cho Panelview. Các bước để hiển thị các Alarm trên Panelview: Tạo trang Alarm (Alarm … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , | Comments Off on [PVP]Bài 8: Sử dụng Alarm trong Factorytalk View ME

[PVP]Bài 5: Viết ứng dụng HMI đầu tiên với Factorytalk View Studio

Trong bài này, ta sẽ viết một ứng dụng đơn giản với Panelview và Compaclogix. Mô hình như sau: Panelview Plus 6 1000 (Touch) Compaclogix 5370 L18 (hoặc Controllogix) FTView 6.1 và Rslogix 5000 Version 20 Nối mạng Ethernet như … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , , | Comments Off on [PVP]Bài 5: Viết ứng dụng HMI đầu tiên với Factorytalk View Studio

[PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View

Factorytalk View bao gồm FactoryTalk View SE, FactoryTalk View ME và FactoryTalk View Studio là bộ phần mềm dùng để phát triển các ứng dụng HMI trong “Kiến trúc tích hợp” của Rockwell Automation. Bộ công cụ này dùng để … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , | Comments Off on [PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View

[PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6

(Cập nhật liên tục) Panelview Plus 6 là thế hệ màn hình giao diện vận hành (HMI – Human Machine Interface) mới nhất hiện tại (2012) của Rockwell với một loạt cải tiến đáng kể, thay thế cho các dòng … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , , | Comments Off on [PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6