Tag Archives: Dowload chuong trinh Controllogix

[Logix] Bài 10: Download/Upload và chỉnh sửa Online trong Rslogix 5000

Download/Upload và Online Có nhiều cách Download/Upload chương trình cho Controllogix, Compactlogix: Qua cổng USB đối với các Controllogix L7x và Compactlogix 5370 mới Qua cổng Serial (chỉ cần sử dụng sợi cáp RS-232 chéo) đối với các PAC, PLC … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , | Comments Off on [Logix] Bài 10: Download/Upload và chỉnh sửa Online trong Rslogix 5000