Tag Archives: Controllogix

[Logix] Bài 14: Trao đổi dữ liệu giữa các Controller (Controllogix/Compactlogix)

Chia sẻ dữ liệu giữa các Controller với nhau trong cùng một hệ thống là một nhu cầu phổ biến trong điều khiển. Nếu như đối với các PLC đời cũ hoặc của một số hãng, việc chia sẻ thường … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , | Comments Off on [Logix] Bài 14: Trao đổi dữ liệu giữa các Controller (Controllogix/Compactlogix)

[Logix] Bài 9: Viết chương trình Ladder với Rslogix 5000

Sơ lược về các ngôn ngữ lập trình trong Rslogix 5000 Rslogix 5000 hỗ trợ 4 ngôn ngữ lập trình: Ladder, Funtion Block Diagram (FBD), Sequential Function Chart (SFC) và Structured Text (ST). Trong một chương trình có thể sử … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , | Comments Off on [Logix] Bài 9: Viết chương trình Ladder với Rslogix 5000

[Logix] Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000 (phần 2)

Bài này sẽ trình bày Cấu trúc chương trình Tag IO Tag Cấu trúc của Project trong Rslogix 5000 Một Project được chia thành nhiều Task, trong mỗi Task có nhiều Program và trong Program có nhiều Routine.

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , | Comments Off on [Logix] Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000 (phần 2)

[Logix] Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000

Bài này sẽ trình bày Các bước tạo một dự án đầu tiên với Rslogix 5000 Các khái niệm cơ bản sử dụng trong chương trình Rslogix 5000 Phần cứng trình bày trong bài này (và các bài sau):

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , , , | Comments Off on [Logix] Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000

[Logix] Bài 2: Giới thiệu Controllogix

Controllogix (1756-L6x, 1756-L7x): Thông tin cơ bản Là dòng PAC cỡ lớn của Rockwell Automation, sử dụng  cho các ứng dụng điều khiển phức tạp, DCS, nhiều loại mạng truyền thông và có số lượng I/O lớn (hơn 1000). Có … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , | Comments Off on [Logix] Bài 2: Giới thiệu Controllogix

[Logix] Bài 1: Giới thiệu về Rslogix 5000, các công cụ phần mềm cơ bản cần sử dụng

Rockwell Automation đã giới thiệu và phát triển Kiến trúc tích hợp hệ thống (Integrated Architecture -IA) mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây. Theo đó, toàn bộ hệ thống tự động hóa trong mô hình nhà máy sản … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , | Comments Off on [Logix] Bài 1: Giới thiệu về Rslogix 5000, các công cụ phần mềm cơ bản cần sử dụng

[Logix] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Rslogix 5000

Trong loạt bài sau đây, tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng phần mềm Rslogix 5000 để lập trình cho các PAC (Programmable Automation Controller) như Compactlogix và Controllogix. Nội dung chủ yếu dành cho người mới bắt đầu làm … Continue reading

Posted in PLC&PAC | Tagged , , , , , , , | Comments Off on [Logix] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Rslogix 5000