Tag Archives: cai dat factorytalk view

[PVP] Bài 3: Cài đặt phần mềm Factorytalk View Studio 6.1

Bài này sẽ hướng dẫn các bước cài đặt bộ phần mềm Factorytalk View Studio 6.1. Máy tính Windows 7 Pro 64 Bit Đã cài đặt IIS cho Windows 7 (vì Factorytalk View Studio đầy đủ yêu cần phải có … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged | Comments Off on [PVP] Bài 3: Cài đặt phần mềm Factorytalk View Studio 6.1