[Logix] Bài 8: Sử dụng kiểu dữ liệu User Defined trong Rslogix 5000

Ngoài các kiểu dữ liệu cơ bản như INT, DINT, BOOL, STRING,… Rslogix 5000 cho phép người dùng định nghĩa các kiểu dữ liệu riêng hướng đối tượng gọi là User Defined Data Type. Ví dụ viết một đoạn chương trình điều khiển cho động cơ với các thông tin như START, STOP, FAULT, RUNNING, ta cần tạo ra số lượng TAG riêng biệt tương ứng trong chương trình.

Continue reading “[Logix] Bài 8: Sử dụng kiểu dữ liệu User Defined trong Rslogix 5000”

[Logix] Bài 1: Giới thiệu về Rslogix 5000, các công cụ phần mềm cơ bản cần sử dụng

Rockwell Automation đã giới thiệu và phát triển Kiến trúc tích hợp hệ thống (Integrated Architecture -IA) mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây. Theo đó, toàn bộ hệ thống tự động hóa trong mô hình nhà máy sản xuất được tổ chức thành một kiến trúc tổng thể từ lớp thiết bị trường, thiết bị điều khiển đến các lớp thông tin quản lý kinh doanh. Trước khi đi vào tìm hiểu các phần mềm của Rockwell, ta cần hiểu cơ bản về kiến trúc này. 3 điểm quan trọng của kiến trúc tích hợp này là:

Continue reading “[Logix] Bài 1: Giới thiệu về Rslogix 5000, các công cụ phần mềm cơ bản cần sử dụng”

[Logix] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Rslogix 5000

Trong loạt bài sau đây, tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng phần mềm Rslogix 5000 để lập trình cho các PAC (Programmable Automation Controller) như Compactlogix và Controllogix. Nội dung chủ yếu dành cho người mới bắt đầu làm quen với các Controller của Rockwell Automation. Các bài viết sẽ chia theo các chủ đề nhỏ, cuối mỗi bài sẽ ghi chú kèm theo tài liệu tham khảo. Để tìm hiểu kĩ hơn, các bạn nên xem thêm các tài liệu đề nghị.

Continue reading “[Logix] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Rslogix 5000”