Làm gì khi Rslinx Classic không nhận diện được thiết bị ?

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt với các thiết bị mới ra đời sau phiên bản Rslinx Classic đang sử dụng, Rslinx Classic mặc dù phát hiện thiết bị nhưng không nhận diện đầy đủ và hiển thị dấu chấm hỏi màu vàng như minh họa sau. Nguyên nhân là do Rslinx Classic không tìm thấy file EDS (Electronic Data Sheet) của thiết bị trên máy tính. Để khắc phục chỉ cần bổ sung file EDS của thiết bị vào Rslinx Classic.

Có 2 cách cài đặt File EDS của thiết bị vào máy tính:

Continue reading “Làm gì khi Rslinx Classic không nhận diện được thiết bị ?”

[PVP]Bài 7: Làm việc với HMI Tag trong Factorytalk View

Việc trao đổi dữ liệu giữa HMI và Controller thông qua các Tag (tương tự khái niệm Tag trong Rslogix 5000). Trong Factorytalk View, có thể tạm phân ra làm 2 loại Tag:

 • Direct Tag: Browse trực tiếp xuống Tag của Controller (như trong ví dụ bài trước)
 • HMI Tag: Tag được tạo trên FACTORYTALK VIEW và cũng lấy dữ liệu từ các Tag của Controller (nhưng gián tiếp).

Cách nào cũng được vì mỗi cách có ưu điểm, nhược điểm riêng sau đây:

 • Direct Tag
  • Không phải tạo Tag trên FACTORYTALK VIEW
  • Tiết kiệm thời gian (nếu tổ chức Tag dưới Controller)
  • Nên sử dụng khi kết hợp với các bộ thư viện FacePlate và Addon
 • HMI Tag
  • Tạo trên FACTORYTALK VIEW (đặt tên, kiểu dữ liệu,….)
  • Nếu muốn thêm Scale, Limit cho tag thì nên dùng
  • Tiện lợi do mình có thể tổ chức các tag theo Folder, phân loại theo ứng dụng…
  • Thường dùng loại này.

Trong bài này sẽ hướng dẫn cách tạo HMI Tag trên FACTORYTALK VIEW

Continue reading “[PVP]Bài 7: Làm việc với HMI Tag trong Factorytalk View”