[PVP]Bài 8: Sử dụng Alarm trong Factorytalk View ME

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu cách tạo Alarm trên FTV ME (Trong Factorytalk View SE cấu hình Alarm có đôi chỗ khác biệt) cho Panelview. Các bước để hiển thị các Alarm trên Panelview:

  • Tạo trang Alarm (Alarm Banner hoặc Alarm summary list….). Trên thực tế người ta sẽ tạo một trang riêng để hiển thị Alarm và các cửa số hiển thị Alarm hiện tại ở Top hoặc Bottom màn hình
  • Định nghĩa các điều khiển Alarm (khi Tag nào tác động thì sẽ hiển thị Alarm) và các thông tin Alarm liên quan (như thông điệp hiển thị)
  • Xác nhận Alarm (sau khi có Alarm thì cần có các điều kiện để xác nhận Alarm – Acknowledgement) ví dụ như Click vào nút Acknowledge…

Tạo trang Alarm

Continue reading “[PVP]Bài 8: Sử dụng Alarm trong Factorytalk View ME”

[Logix] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Rslogix 5000

Trong loạt bài sau đây, tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng phần mềm Rslogix 5000 để lập trình cho các PAC (Programmable Automation Controller) như Compactlogix và Controllogix. Nội dung chủ yếu dành cho người mới bắt đầu làm quen với các Controller của Rockwell Automation. Các bài viết sẽ chia theo các chủ đề nhỏ, cuối mỗi bài sẽ ghi chú kèm theo tài liệu tham khảo. Để tìm hiểu kĩ hơn, các bạn nên xem thêm các tài liệu đề nghị.

Continue reading “[Logix] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Rslogix 5000”