Lập trình PLC Micro800 với phần mềm Connected Components Workbench

Micro 800 (810/820/830/850) là dòng PLC cỡ nhỏ, phù hợp cho các ứng dụng đơn giản khoảng 100 tín hiệu I/O. Được AB phát triển sau này, nên cũng thừa hưởng những ưu điểm về lập trình như sử dụng Tag (thay vì địa chỉ), Ethernet/IP, có các Function Block cho các ứng dụng… Ngoài ra, PLC này có cổng Serial có thể cấu hình được (232, 485, ASCII, Modbus…) khá tiện.

Phần mềm Connected Components Workbench (gọi tắt là CCW) là công cụ lập trình cho Micro800 PLC, cấu hình biến tần PowerFlex, và lập trình luôn cho HMI như Panelview 800. Đây là phần mềm miễn phí, có thể tải về từ Website AB (google là thấy, cài hơi nặng).

AB có làm một Series Video hướng dẫn sử dụng, lập trình Micro800, Panelview 800 bằng CCW như dưới dây. Lưu lại để các bạn dễ theo dõi.

[Logix] Bài 16: Cấu hình Redundancy với Controllogix qua Ethernet/IP

Hệ thống dự phòng sự cố

Trong các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao người ta thường sử dụng các hệ thống điều khiển có cấu hình Hot Backup, Warm Backup hoặc Redundancy. Về cơ bản hệ thống gồm 2 CPU cùng chạy một chương trình, trong đó một CPU chạy chính, CPU còn lại ở chế độ Standby, khi CPU chính bị sự cố, CPU Standby sẽ nhận quyền điều khiển để duy trì chương trình hoạt động và trở thành CPU chính. Trong các cấu hình dự phòng sự cố này, Hot backup, warm backup được thực hiện thông qua việc lập trình trong chương trình và thời gian chuyển đổi khi gặp sự cố khoảng vài trăm ms còn Redundancy thực hiện hoàn toàn dựa trên phần cứng, thời gian chuyển đổi sự cố nhỏ hơn 20ms.

Continue reading “[Logix] Bài 16: Cấu hình Redundancy với Controllogix qua Ethernet/IP”