[PVP] Bài 1: Phần cứng Panelview Plus 6

Có thể nhiều người nhầm lẫn giữa các dòng sản phẩm “Panlview Plus”, “Panelview Plus CE” và “Panelview Plus 6”. Đây là 3 dòng sản phẩm khác nhau của Rockwell. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại (và tương lai), các dòng Panelview Plus và CE sẽ dần được thay thế bởi Panelview Plus 6. Panelview Plus 6 đều tương thích với các chương trình được phát triển trên Panelview Plus và CE (ngoại trừ DeviceNet và RemoteIO cần thêm mô đun đặc biệt) do đó việc chuyển đổi từ Panelview Plus hay CE sang Plus 6 rất dễ dàng. Ngoài ra, Panelview Plus 6 bổ sung rất nhiều tính năng quan trọng (sẽ trình bày). Do đó, một cách ngắn gọn, nói đến Panelview Plus hiện tại chỉ còn là PanelView Plus 6.

Continue reading “[PVP] Bài 1: Phần cứng Panelview Plus 6”

[PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6

(Cập nhật liên tục)

Panelview Plus 6 là thế hệ màn hình giao diện vận hành (HMI – Human Machine Interface) mới nhất hiện tại (2012) của Rockwell với một loạt cải tiến đáng kể, thay thế cho các dòng PanelView Plus cũ. PanelView Plus 6 tận dụng tối đa ưu điểm của kiến trúc tích hợp (Integrated Architecture) trong đó kết hợp chặt chẽ giữa nền tảng điều khiển – Logix, và nền tảng thông tin – Factorytalk và mạng Ethernet/IP. Trong loạt bài sau, tôi sẽ giới thiệu các bước thiết kế giao diện HMI cho màn hình PanelView Plus 6. Nội dung sẽ được chia thành các chủ đề nhỏ cơ bản. Cuối mỗi bài sẽ có các tài liệu tham khảo (nếu cần thiết). Để có thể hiểu rõ, các bạn nên xem thêm trong những tài liệu tham khảo này.

Continue reading “[PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6”