[PVP]Bài 12: Truy cập PanelView Plus 6 từ xa với VNC

VNC cho phép truy cập điều khiển máy tính từ xa. Ví dụ có 2 máy tính, nối mạng với nhau (ở đây là mạng LAN), có thể từ máy này Remote điều khiển sang máy kia thông qua VNC. VNC gồm có VNC Server và Client. Có nhiều phần mềm VNC trên mạng bạn có thể tìm hiểu thêm. Trên PanelView Plus 6 đã cài sẵn VNC Server và Client do đó từ một PanelView này có thể Remote sang một Panelview khác, hoặc từ VNC Client bất kì trong mạng (như máy tính, laptop, tablet) cũng có thể truy cập vào Panelview Plus6.

Continue reading “[PVP]Bài 12: Truy cập PanelView Plus 6 từ xa với VNC”

[PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6

(Cập nhật liên tục)

Panelview Plus 6 là thế hệ màn hình giao diện vận hành (HMI – Human Machine Interface) mới nhất hiện tại (2012) của Rockwell với một loạt cải tiến đáng kể, thay thế cho các dòng PanelView Plus cũ. PanelView Plus 6 tận dụng tối đa ưu điểm của kiến trúc tích hợp (Integrated Architecture) trong đó kết hợp chặt chẽ giữa nền tảng điều khiển – Logix, và nền tảng thông tin – Factorytalk và mạng Ethernet/IP. Trong loạt bài sau, tôi sẽ giới thiệu các bước thiết kế giao diện HMI cho màn hình PanelView Plus 6. Nội dung sẽ được chia thành các chủ đề nhỏ cơ bản. Cuối mỗi bài sẽ có các tài liệu tham khảo (nếu cần thiết). Để có thể hiểu rõ, các bạn nên xem thêm trong những tài liệu tham khảo này.

Continue reading “[PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6”