Lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ SD trên PanelView Plus 6

DataLog là một thành phần khá quan trọng trong FactoryTalk View. DataLog giữ chức năng thu thập dữ liệu và giá trị của các tag để phục vụ việc giám sát các hoạt động trong hệ thống.

Bài viết dưới đây sử dụng công cụ DataStorePlus ActiveX Control được cài đặt khi cài FactoryTalk View Studio để thực hiện lưu dữ liệu vào thẻ nhớ SD được gắn trên PanelView Plus.

Dưới đây là các bước thực hiện


Continue reading “Lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ SD trên PanelView Plus 6”

[PVP]Bài 4: Cài đặt ban đầu cho Panelview Plus 6

Đối với Panelview Plus 6 (PVP 6) mới, bạn cần cài đặt một số thông số ban đầu để có thể kết nối với máy tính (và làm quen với màn hình cài đặt). Vì bản thân PVP 6 là một máy tính chạy Windows CE 6 nên việc cài đặt cũng dễ dàng. Các thông số ban đầu cần cài đặt như:

Continue reading “[PVP]Bài 4: Cài đặt ban đầu cho Panelview Plus 6”