[Logix] Bài 10: Download/Upload và chỉnh sửa Online trong Rslogix 5000

Download/Upload và Online

Có nhiều cách Download/Upload chương trình cho Controllogix, Compactlogix:

  • Qua cổng USB đối với các Controllogix L7x và Compactlogix 5370 mới
  • Qua cổng Serial (chỉ cần sử dụng sợi cáp RS-232 chéo) đối với các PAC, PLC đời cũ hơn như Controllogix L6x, L5x hoặc Compactlogix (tốc độ chậm)
  • Qua cổng Ethernet có sẵn trên CPU (Compactlogix) hoặc qua Module Ethernet đối với Controllogix… (thuận tiện khi phòng điều khiển nằm xa vị trí CPU hoặc Download, Upload chương trình từ xa)

Dù cách nào thì quy trình thực hiện cũng có các bước tương tự như minh họa dưới đây. Ở đây sử dụng Cách Download trực tiếp qua cổng USB.

Continue reading “[Logix] Bài 10: Download/Upload và chỉnh sửa Online trong Rslogix 5000”

[Logix] Bài 9: Viết chương trình Ladder với Rslogix 5000

Sơ lược về các ngôn ngữ lập trình trong Rslogix 5000

Rslogix 5000 hỗ trợ 4 ngôn ngữ lập trình: Ladder, Funtion Block Diagram (FBD), Sequential Function Chart (SFC) và Structured Text (ST). Trong một chương trình có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ cùng lúc tuy nhiên không thể chuyển chương trình đang viết từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia.

Continue reading “[Logix] Bài 9: Viết chương trình Ladder với Rslogix 5000”