[Logix] Bài 2: Giới thiệu Controllogix

Controllogix (1756-L6x, 1756-L7x): Thông tin cơ bản

  • Là dòng PAC cỡ lớn của Rockwell Automation, sử dụng  cho các ứng dụng điều khiển phức tạp, DCS, nhiều loại mạng truyền thông và có số lượng I/O lớn (hơn 1000).
  • Có 2 dòng sản phẩm: 1765-L6x và 1756-L7x. L7x mới được giới thiệu được vài năm với nhiều tính năng mới cũng như hiệu suất cao gấp đôi so với 1756-L6x, dùng thay thế cho các 1756-L6x cũ. Hiện tại tại các nhà máy vẫn phổ biến là 1756-L6x.
  • Bộ nhớ CPU lớn nhất là 32MB (1756-L75)
  • Số lượng I/O tối đa có thể quản lý là 128.000 I/O
  • Thẻ nhớ SD (L7x) để Backup chương trình
  • Cổng USB 2.0 để lập trình (L7x).
  • Tích hợp Motion
  • Không sử dụng pin.

Continue reading “[Logix] Bài 2: Giới thiệu Controllogix”