[PVP]Bài 7: Làm việc với HMI Tag trong Factorytalk View

Việc trao đổi dữ liệu giữa HMI và Controller thông qua các Tag (tương tự khái niệm Tag trong Rslogix 5000). Trong Factorytalk View, có thể tạm phân ra làm 2 loại Tag:

 • Direct Tag: Browse trực tiếp xuống Tag của Controller (như trong ví dụ bài trước)
 • HMI Tag: Tag được tạo trên FACTORYTALK VIEW và cũng lấy dữ liệu từ các Tag của Controller (nhưng gián tiếp).

Cách nào cũng được vì mỗi cách có ưu điểm, nhược điểm riêng sau đây:

 • Direct Tag
  • Không phải tạo Tag trên FACTORYTALK VIEW
  • Tiết kiệm thời gian (nếu tổ chức Tag dưới Controller)
  • Nên sử dụng khi kết hợp với các bộ thư viện FacePlate và Addon
 • HMI Tag
  • Tạo trên FACTORYTALK VIEW (đặt tên, kiểu dữ liệu,….)
  • Nếu muốn thêm Scale, Limit cho tag thì nên dùng
  • Tiện lợi do mình có thể tổ chức các tag theo Folder, phân loại theo ứng dụng…
  • Thường dùng loại này.

Trong bài này sẽ hướng dẫn cách tạo HMI Tag trên FACTORYTALK VIEW

Continue reading “[PVP]Bài 7: Làm việc với HMI Tag trong Factorytalk View”

[PVP] Bài 1: Phần cứng Panelview Plus 6

Có thể nhiều người nhầm lẫn giữa các dòng sản phẩm “Panlview Plus”, “Panelview Plus CE” và “Panelview Plus 6”. Đây là 3 dòng sản phẩm khác nhau của Rockwell. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại (và tương lai), các dòng Panelview Plus và CE sẽ dần được thay thế bởi Panelview Plus 6. Panelview Plus 6 đều tương thích với các chương trình được phát triển trên Panelview Plus và CE (ngoại trừ DeviceNet và RemoteIO cần thêm mô đun đặc biệt) do đó việc chuyển đổi từ Panelview Plus hay CE sang Plus 6 rất dễ dàng. Ngoài ra, Panelview Plus 6 bổ sung rất nhiều tính năng quan trọng (sẽ trình bày). Do đó, một cách ngắn gọn, nói đến Panelview Plus hiện tại chỉ còn là PanelView Plus 6.

Continue reading “[PVP] Bài 1: Phần cứng Panelview Plus 6”

[PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6

(Cập nhật liên tục)

Panelview Plus 6 là thế hệ màn hình giao diện vận hành (HMI – Human Machine Interface) mới nhất hiện tại (2012) của Rockwell với một loạt cải tiến đáng kể, thay thế cho các dòng PanelView Plus cũ. PanelView Plus 6 tận dụng tối đa ưu điểm của kiến trúc tích hợp (Integrated Architecture) trong đó kết hợp chặt chẽ giữa nền tảng điều khiển – Logix, và nền tảng thông tin – Factorytalk và mạng Ethernet/IP. Trong loạt bài sau, tôi sẽ giới thiệu các bước thiết kế giao diện HMI cho màn hình PanelView Plus 6. Nội dung sẽ được chia thành các chủ đề nhỏ cơ bản. Cuối mỗi bài sẽ có các tài liệu tham khảo (nếu cần thiết). Để có thể hiểu rõ, các bạn nên xem thêm trong những tài liệu tham khảo này.

Continue reading “[PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6”