Factorytalk View SE: Kết nối với OPC Server như thế nào?

Nếu sử dụng Factorytalk View kết nối đến các PLC/PAC của AB thì chỉ cần sử dụng Rslinx Enterprise có sẵn (miễn phí) là đủ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp ta cần lấy dữ liệu từ các PLC hay các thiết bị khác nhau qua OPC Server thì thực hiện như thế nào ? Trong bài viết này sẽ minh họa cách thức thực hiện với Kepware OPC server, thông dụng nhất hiện nay.

Ví dụ, trên Kepware OPC Server, ta có một số thiết bị MODBUS như sau. Cụ thể, ta cần đưa dữ liệu của Tag LIT100 lên trên HMI (Factorytalk View)

Trong Factorytalk View Studio, chọn Add New Server và chọn OPC Data Server

Continue reading “Factorytalk View SE: Kết nối với OPC Server như thế nào?”

Các cấu hình HMI tham khảo sử dụng Factorytalk View SE

Phần mềm Factorytalk View SE của Rockwell Automation có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng HMI khác nhau, từ các ứng dụng độc lập đơn lẻ đến các ứng dụng phần tán gồm nhiều Server và Client.

Về cơ bản, một hệ HMI bao gồm các thành phần sau đây:

 • FactoryTalk Directory Server
 • FactoryTalk Activation
 • 1 or more HMI Server(s)
 • 1 or more Data Server(s)
 • 1 or more Client(s)

Tùy theo quy mô mà có thể triển khai trên một hoặc nhiều máy tính như các tham khảo bên dưới

Continue reading “Các cấu hình HMI tham khảo sử dụng Factorytalk View SE”

Factorytalk View SE: Sử dụng Alarm & Event như thế nào ?

Alarm và Event là những phần không thể thiếu trong một hệ thống giám sát và điều khiển.

Theo cách thông thường, nhiều người tạo một Alarm trong hệ thống như sau:

PLC:

 • Khi có tín hiệu tác động (ví dụ ở đây là Limit Switch báo mức LS100), thì bật một bit nào đó (HMI_LS100_HH).

HMI:

 • Trên HMI sẽ tạo một Tagname và trỏ xuống Tag HMI_LS100_HH để lấy tín hiệu, khi tag này được kích hoạt thì trên HMI sẽ báo hiệu Alarm và lưu vào cơ sở dữ liệu

Nếu chỉ thực hiện Alarm như vậy, ta thấy sẽ có các vấn đề sau:

 • Không xác định được chính xác thời gian sảy ra Alarm (ví dụ như trong trường hợp Alarm xảy ra nhưng lại bị mất truyền thông giữa PLC và HMI)
 • Thời gian sảy ra Alarm được ghi nhận là thời gian trên HMI
 • Công việc tạo Alarm phải thực hiện 2 lần, cả ở PLC và trên HMI một cách không cần thiết

Continue reading “Factorytalk View SE: Sử dụng Alarm & Event như thế nào ?”

[PVP]Bài 8: Sử dụng Alarm trong Factorytalk View ME

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu cách tạo Alarm trên FTV ME (Trong Factorytalk View SE cấu hình Alarm có đôi chỗ khác biệt) cho Panelview. Các bước để hiển thị các Alarm trên Panelview:

 • Tạo trang Alarm (Alarm Banner hoặc Alarm summary list….). Trên thực tế người ta sẽ tạo một trang riêng để hiển thị Alarm và các cửa số hiển thị Alarm hiện tại ở Top hoặc Bottom màn hình
 • Định nghĩa các điều khiển Alarm (khi Tag nào tác động thì sẽ hiển thị Alarm) và các thông tin Alarm liên quan (như thông điệp hiển thị)
 • Xác nhận Alarm (sau khi có Alarm thì cần có các điều kiện để xác nhận Alarm – Acknowledgement) ví dụ như Click vào nút Acknowledge…

Tạo trang Alarm

Continue reading “[PVP]Bài 8: Sử dụng Alarm trong Factorytalk View ME”

[PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View

Factorytalk View bao gồm FactoryTalk View SE, FactoryTalk View ME và FactoryTalk View Studio là bộ phần mềm dùng để phát triển các ứng dụng HMI trong “Kiến trúc tích hợp” của Rockwell Automation. Bộ công cụ này dùng để sử dụng cho toàn bộ các ứng dụng liên quan đến “view” của Rockwell, từ các màn hình vận hành Panelview Plus đến các Hệ thống SCADA nhiều Server/Client. Điều này rất thuận tiện vì người dùng không phải cài đặt nhiều phần mềm khác nhau, chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng HMI. Hơn nữa Factorytalk View sử dụng chung nền tảng Factorytalk nên việc chia sẻ, trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác cũng rất dễ dàng và thuận tiện.

Continue reading “[PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View”

[PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6

(Cập nhật liên tục)

Panelview Plus 6 là thế hệ màn hình giao diện vận hành (HMI – Human Machine Interface) mới nhất hiện tại (2012) của Rockwell với một loạt cải tiến đáng kể, thay thế cho các dòng PanelView Plus cũ. PanelView Plus 6 tận dụng tối đa ưu điểm của kiến trúc tích hợp (Integrated Architecture) trong đó kết hợp chặt chẽ giữa nền tảng điều khiển – Logix, và nền tảng thông tin – Factorytalk và mạng Ethernet/IP. Trong loạt bài sau, tôi sẽ giới thiệu các bước thiết kế giao diện HMI cho màn hình PanelView Plus 6. Nội dung sẽ được chia thành các chủ đề nhỏ cơ bản. Cuối mỗi bài sẽ có các tài liệu tham khảo (nếu cần thiết). Để có thể hiểu rõ, các bạn nên xem thêm trong những tài liệu tham khảo này.

Continue reading “[PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6”