Cấu hình FactoryTalk Historian

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày các bước cơ bản để thực hiện việc cấu hình lưu trữ dữ liệu dùng phần mềm FactoryTalk Historian. Nếu muốn tìm hiểu về cách thức cài đặt phần mềm, các bạn có thể tham khảo bài viết : Hướng dẫn cài đặt FactoryTalk Historian.

Dưới đây là các bước thực hiện.

1.Từ phần mềm FactoryTalk View Studio, ta chọn Add New Server → Rslinx Enterprise.


Continue reading “Cấu hình FactoryTalk Historian”

Factorytalk Historian: Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt FactoryTalk Historian

FactoryTalk Historian của Rockwell Automation là một bộ công cụ tích hợp để lấy thông tin sản xuất và quá trình thời gian thực. Nó lấy dữ liệu sản xuất từ nhiều nguồn phức tạp và tập trung thành một nơi.


Về cơ bản FactoryTalk Historian dùng để:

Continue reading “Factorytalk Historian: Hướng dẫn cài đặt”