Tính năng tự động cấu hình (ADC) trên biến tần PowerFlex

Automatic Device Configuration (ADC) là tính năng trên biến tần PowerFlex 750 và 520 cho phép Controller tự động thực hiện cấu hình biến tần khi thay mới. Điều này rất hữu ích khi thay thế biến tần bị sự cố để đưa hệ thống trở lại hoạt động nhanh chóng vì toàn bộ công việc cấu hình sẽ được thực hiện tự động, không cần phải nhập các thông số cấu hình hay download lại cấu hình cũ từ máy tính…

Một cách dễ hình dung, như minh họa sau đây, biến tần số 1 đang bị sự cố và cần thay thế.

Continue reading “Tính năng tự động cấu hình (ADC) trên biến tần PowerFlex”

Ethernet công nghiệp: Hiểu biết cơ bản cho kỹ sư điều khiển tự động

Mạng Ethernet công nghiệp đã và đang có những bước phát triển nhanh chóng, sẽ dần thay thế các mạng công nghiệp truyền thống khác. Các nhà máy sản xuất công nghiệp cũng nhận thấy những lợi ích của Ethernet công nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất,đơn giản hóa quản lý và tích hợp thông tin giữa sản xuất và quản lý dễ dàng. Tuy nhiên Ethernet trong công nghiệp  có những khác biệt so với Ethernet dân dụng, văn phòng. Người kỹ sư điều khiển cần trang bị những kiến thức, hiểu biết cơ bản về Ethernet công nghiệp để có thể triển khai thành công. Đó là cáp, chất lượng tín hiệu, Switch, vòng nối đất và lưu lượng (traffic)

Continue reading “Ethernet công nghiệp: Hiểu biết cơ bản cho kỹ sư điều khiển tự động”