[Logix] Bài 4: Cài đặt phần mềm Rslogix 5000 V20

Yêu cầu về phần cứng (khuyên dùng) để phát huy tối đa hiệu năng:

 • Intel Core i5 2.4GHz processor
 • 8 GB RAM
 • Ổ cứng trống 20GB
 • DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver

Hệ điều hành hỗ trợ:

 • Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) with Service Pack 1
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit) with Service Pack 1
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit) with Service Pack 1
 • Microsoft Windows Vista Business (32-bit) with Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Professional with Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition with Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition with Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition with Service Pack 2

Continue reading “[Logix] Bài 4: Cài đặt phần mềm Rslogix 5000 V20”