[Logix] Bài 15: Tích hợp biến tần PowerFlex với Compactlogix/Controllogix qua Ethernet/IP

Với sự phát triển của mạng Ethernet công nghiệp, việc tích hợp các thiết bị điều khiển trở nên đơn giản hơn rất nhiều so với kết nối truyền thống. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bước tích hợp biến tần PowerFlex vào chương trình điều khiển của Controllogix hoặc Compactlogix thông qua mạng Ethernet/IP.

Continue reading “[Logix] Bài 15: Tích hợp biến tần PowerFlex với Compactlogix/Controllogix qua Ethernet/IP”