Cấu hình Automatic Device Configuration (ADC) cho biến tần PowerFlex trong Rslogix 5000/Studio 5000

Nếu các bạn chưa biết cách cấu hình biến tần PowerFlex trong Rslogix 5000/Studio 5000 (dưới đây gọi chung là Studio 5000 – Phiên bản mới của Rslogix 5000) như thế nào, hoặc tính năng ADC là gì thì cần tham khảo các bài viết sau:

[Logix] Bài 15: Tích hợp biến tần PowerFlex với Compactlogix/Controllogix qua Ethernet/IP

Tính năng tự động cấu hình (ADC) trên biến tần PowerFlex

Trong bài viết này, ta sẽ thực hiện cấu hình ADC trên biến tần PowerFlex 525, với mô hình Demo như sau:

Continue reading “Cấu hình Automatic Device Configuration (ADC) cho biến tần PowerFlex trong Rslogix 5000/Studio 5000”