[PVP] Bài 10: Backup và Restore Panelview Plus 6 với thẻ nhớ SD

Panelview Plus 6 cho phép Backup và Restore toàn bộ chương trình với thẻ nhớ SD. Việc sao lưu chương trình rất quan trọng để trong trường hợp sự cố hoặc phải thay màn hình mới có thể nhanh chóng cài đặt chương trình và đưa hệ thống vào hoạt động. Việc sử dụng thẻ nhớ SD cũng hữu ích cho các nhà sản xuất máy (OEM), khi copy chương trình giữa các máy giống nhau mà không cần phải sử dụng máy tính để Download chương trình.

Backup

Continue reading “[PVP] Bài 10: Backup và Restore Panelview Plus 6 với thẻ nhớ SD”