Tính năng tự động cấu hình (ADC) trên biến tần PowerFlex

Automatic Device Configuration (ADC) là tính năng trên biến tần PowerFlex 750 và 520 cho phép Controller tự động thực hiện cấu hình biến tần khi thay mới. Điều này rất hữu ích khi thay thế biến tần bị sự cố để đưa hệ thống trở lại hoạt động nhanh chóng vì toàn bộ công việc cấu hình sẽ được thực hiện tự động, không cần phải nhập các thông số cấu hình hay download lại cấu hình cũ từ máy tính…

Một cách dễ hình dung, như minh họa sau đây, biến tần số 1 đang bị sự cố và cần thay thế.

Continue reading “Tính năng tự động cấu hình (ADC) trên biến tần PowerFlex”