Mạng vòng Ethernet công nghiệp – DLR làm việc như thế nào ?

Tưởng tượng rằng bạn muốn nối các thiết bị Ethernet công nghiệp (Controller, I/O, biến tần,HMI,…) thành một vòng, không sử dụng Ethernet Switch, và khi bị đứt cáp tại bất cứ một điểm nào trong mạng thì mạng vẫn có khả năng làm việc bình thường, thì bạn đang nghĩ đến Topology mạng có tên là Device Level Ring (DLR) trong Ethernet công nghiệp. Xem 2 minh họa sau đây

Minh họa 1: 2 mạng DLR nối với nhau

Minh họa 2: Kiến trúc gồm cả mạng DLR và mạng thẳng Device Level Linear, tất cả đều không sử dụng Switch

Continue reading “Mạng vòng Ethernet công nghiệp – DLR làm việc như thế nào ?”