Lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ SD trên PanelView Plus 6

DataLog là một thành phần khá quan trọng trong FactoryTalk View. DataLog giữ chức năng thu thập dữ liệu và giá trị của các tag để phục vụ việc giám sát các hoạt động trong hệ thống.

Bài viết dưới đây sử dụng công cụ DataStorePlus ActiveX Control được cài đặt khi cài FactoryTalk View Studio để thực hiện lưu dữ liệu vào thẻ nhớ SD được gắn trên PanelView Plus.

Dưới đây là các bước thực hiện


Continue reading “Lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ SD trên PanelView Plus 6”

Factorytalk View SE: Datalog với cơ sở dữ liệu SQL

Data Log là một thành phần trong FactoryTalk View, có chức năng thu thập và lưu trữ dữ liệu của các Tag.

Dữ liệu có thể được lưu trữ trong một tập tin cài đặt nội bộ, hoặc một ODBC(Open Database Connectivity) database, và có thể dùng để:

 • Hiển thị trong đồ thị, để hiển thị dữ liệu lịch sữ trong đồ thị, chỉ cần xác định Tag trong Data Log Model cần hiển thị.
 • Lưu trữ để sữ dụng trong tương lai.
 • Phân tích bằng cách sử dụng phần mềm báo cáo ODBC-tương thích, chẳng hạn như Microsoft Excel, hoặc Business Objects Crystal Reports.

Một Data log model sẽ xác định những tag để lưu trữ dữ liệu của chúng, khi nào lưu và lưu vào đâu. Một Data log model có thể lưu trữ đến 10000 Tag và khi chạy Runtime, có tới 20 data log model có thể chạy đồng thời.

Các bước để tạo Data Log Model với SQL Server.

Trong cửa sổ Explorer, thư mục Data Log, click đúp vào Data Log Models.


Continue reading “Factorytalk View SE: Datalog với cơ sở dữ liệu SQL”

FactoryTalk View SE: Tạo chương trình Runtime

Sau khi thiết kế xong một chương trình trên FactoryTalk View Studio (chỉ dành cho phần View Site Edition), việc tiếp theo là tạo file runtime để chạy chương trình đã tạo.

File Runtime sẽ được tạo bằng phần mềm FactoryTalk View SE Client (phần mềm này đã được cài đặt trong quá trình cài FactoryTalk View Studio).

Continue reading “FactoryTalk View SE: Tạo chương trình Runtime”

Hướng dẫn tạo kết nối giữa Factorytalk View SE với Controllogix/Compactlogix

Trong FactoryTalk View SE, để lấy dữ liệu từ Controller lên, ta phải tạo một kết nối tới Controllogix/Compactlogix có chứa chương trình. Rockwell Automation cung cấp cho chúng ta một công cụ kết nối, đó là Rslinx Enterprise. Rslinx Enterprise được cài đặt kèm theo khi bạn cài đặt FactoryTalk View Studio.

Để tạo một kết nối từ Factorytalk View SE với Controllogix/Compactlogix thông qua Rslinx Enterprise ta làm như sau:

Đầu tiên ta viết chương trình, download và chạy thử chương trình trên Controllogix/Compactlogix.

Tiếp theo, ta tạo một Project trong Factorytalk View SE, click chuột phải vào tên Project vừa tạo và chọn như sau:


Continue reading “Hướng dẫn tạo kết nối giữa Factorytalk View SE với Controllogix/Compactlogix”

Factorytalk View SE: Kết nối với OPC Server như thế nào?

Nếu sử dụng Factorytalk View kết nối đến các PLC/PAC của AB thì chỉ cần sử dụng Rslinx Enterprise có sẵn (miễn phí) là đủ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp ta cần lấy dữ liệu từ các PLC hay các thiết bị khác nhau qua OPC Server thì thực hiện như thế nào ? Trong bài viết này sẽ minh họa cách thức thực hiện với Kepware OPC server, thông dụng nhất hiện nay.

Ví dụ, trên Kepware OPC Server, ta có một số thiết bị MODBUS như sau. Cụ thể, ta cần đưa dữ liệu của Tag LIT100 lên trên HMI (Factorytalk View)

Trong Factorytalk View Studio, chọn Add New Server và chọn OPC Data Server

Continue reading “Factorytalk View SE: Kết nối với OPC Server như thế nào?”

Các cấu hình HMI tham khảo sử dụng Factorytalk View SE

Phần mềm Factorytalk View SE của Rockwell Automation có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng HMI khác nhau, từ các ứng dụng độc lập đơn lẻ đến các ứng dụng phần tán gồm nhiều Server và Client.

Về cơ bản, một hệ HMI bao gồm các thành phần sau đây:

 • FactoryTalk Directory Server
 • FactoryTalk Activation
 • 1 or more HMI Server(s)
 • 1 or more Data Server(s)
 • 1 or more Client(s)

Tùy theo quy mô mà có thể triển khai trên một hoặc nhiều máy tính như các tham khảo bên dưới

Continue reading “Các cấu hình HMI tham khảo sử dụng Factorytalk View SE”

Factorytalk View SE: Sử dụng Alarm & Event như thế nào ?

Alarm và Event là những phần không thể thiếu trong một hệ thống giám sát và điều khiển.

Theo cách thông thường, nhiều người tạo một Alarm trong hệ thống như sau:

PLC:

 • Khi có tín hiệu tác động (ví dụ ở đây là Limit Switch báo mức LS100), thì bật một bit nào đó (HMI_LS100_HH).

HMI:

 • Trên HMI sẽ tạo một Tagname và trỏ xuống Tag HMI_LS100_HH để lấy tín hiệu, khi tag này được kích hoạt thì trên HMI sẽ báo hiệu Alarm và lưu vào cơ sở dữ liệu

Nếu chỉ thực hiện Alarm như vậy, ta thấy sẽ có các vấn đề sau:

 • Không xác định được chính xác thời gian sảy ra Alarm (ví dụ như trong trường hợp Alarm xảy ra nhưng lại bị mất truyền thông giữa PLC và HMI)
 • Thời gian sảy ra Alarm được ghi nhận là thời gian trên HMI
 • Công việc tạo Alarm phải thực hiện 2 lần, cả ở PLC và trên HMI một cách không cần thiết

Continue reading “Factorytalk View SE: Sử dụng Alarm & Event như thế nào ?”

[PVP] Bài 14: Tổng hợp và tài liệu tham khảo (bài cuối)

Trong các bài trước, tôi đã giới thiệu những kiến thức cơ bản để làm việc với Factorytalk View ME và Panelview Plus 6. Để hiểu rõ hơn các bạn có thể xem thêm các tài liệu tham khảo ở cuối mỗi bài viết. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu thêm một số công cụ hữu ích sử dụng trong việc phát triển ứng dụng với Factorytalk View nói riêng và các phần mềm khác của Rockwell nói chung

Sample Code

Link:

http://samplecode.rockwellautomation.com/idc/groups/public/documents/webassets/sc_home_page.hcst

Continue reading “[PVP] Bài 14: Tổng hợp và tài liệu tham khảo (bài cuối)”

[PVP]Bài 13: Nâng cấp Firmware cho Panelview Plus 6

Trong quá trình sử dụng, đôi khi cần thiết phải nâng cấp Firmware của Panelview Plus 6 để đáp ứng các yêu cầu hoặc khắc phục lỗi hoặc các tính năng mới theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Việc nâng cấp Firmware đối với các Panelview và các sản phẩm khác nói chung cần thực hiện các bước:

 • Download và cài đặt Firmware cần nâng cấp.
 • Cài đặt File Firmware trên máy tính
 • Sử dụng phần mềm mới cài đặt để nâng cấp Firmware thiết bị.

Trong bài này minh họa các bước thực hiện để nâng cấp Firmware cho Panelview Plus 6

Download Firmware từ trang web của Rockwell

http://www.rockwellautomation.com/support/firmware/overview.page

Continue reading “[PVP]Bài 13: Nâng cấp Firmware cho Panelview Plus 6”

[PVP]Bài 12: Truy cập PanelView Plus 6 từ xa với VNC

VNC cho phép truy cập điều khiển máy tính từ xa. Ví dụ có 2 máy tính, nối mạng với nhau (ở đây là mạng LAN), có thể từ máy này Remote điều khiển sang máy kia thông qua VNC. VNC gồm có VNC Server và Client. Có nhiều phần mềm VNC trên mạng bạn có thể tìm hiểu thêm. Trên PanelView Plus 6 đã cài sẵn VNC Server và Client do đó từ một PanelView này có thể Remote sang một Panelview khác, hoặc từ VNC Client bất kì trong mạng (như máy tính, laptop, tablet) cũng có thể truy cập vào Panelview Plus6.

Continue reading “[PVP]Bài 12: Truy cập PanelView Plus 6 từ xa với VNC”