Kết nối truyền thông đến các PLC AB đời cũ qua mạng DH+ như thế nào?

Trên thực tế, các PLC đời cũ như PLC-5 dù đã ngưng sản xuất nhưng vẫn còn được sử dụng ở các hệ thống hiện hữu trong các nhà máy. Mạng truyền thông phổ biến nhất của các PLC-5 này là DH+ (Data Highway Plus) hoặc DHRIO (cổ hơn). Hiện tại mạng truyền thông này gần như tuyệt chủng, không có nhiều thiết bị hỗ trợ (phần cứng, driver…), do đó việc kết nối có thể gặp nhiều khó khăn.

Việc kết nối các hệ thống PLC mới hơn (như Controllogix) đến các hệ thống PLC5 có thể thực hiện qua 2 cách sau.

Cách 1: Sử dụng Module 1756-DHRIO

Module này gắn trên Chassis Controllogix như các module IO bình thường. Mỗi Module DHRIO có 2 kênh có thể cấu hình là DH+ hoặc DHRIO tuỳ theo yêu cầu sử dụng. Ưu điểm của cách này là linh động trọng việc lập trình, ổn định (gắn trên Chassis).

Cách 2: Sử dụng các Module chuyển đổi mạng

Ví dụ như sử dụng bộ chuyển đổi AN-X2-AB-DHRIO của hãng Prosoft, chuyển từ mạng DHRIO sang Ethernet/IP.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *