Khi nào dùng biến tần (VFD), khi nào dùng khởi động mềm (softstarter)?

Sử dụng biến tần hay  khởi động mềm trong điều khiển động cơ là rất thường gặp trong thực tế. Tùy ứng dụng, nhu cầu (cả về kĩ thuật và kinh tế) mà việc lựa chọn biến tần hoặc khởi động mềm cho phù hợp.

 

Dưới đây là tài liệu anh em có thể tham khảo:

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/150-wp007_-en-p.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *