Chọn Sensor Rockwell bằng phần mềm ProposalWorks

Phần mềm ProposalWorks khá tiện lợi trong việc chọn lựa thiết bị, linh kiện khi làm dự án, xây dựng BOM list. Phần mềm này miễn phí, thường cài chung theo bộ phần mềm Integrated Architecture Builder.

Trong video này, mình hướng dẫn cơ bản việc chọn các cảm biến của Rockwell với phần mềm Proposalworks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *